Home >Služby >Služby

Služby

Kvalitní osvětlení není jen o svítidlech. Je to produkt, který je o celkovém řešení, ke kterému nelze dojít bez patřičné přípravy. Zaměření, zjištění parametrů, potřeb, norem a dalšího, přes výpočty a simulace a instalaci až po závěrečné měření. To vše je pro nás u každé aplikace takřka samozřejmostí.

Zpracování dotace EFEKT III

Připravíme pro Vás kompletní žádost o dotaci takovým způsobem, aby byla v souladu s pravidly daného dotačního programu. Zpracujeme pro Vás dotaci od A až po Z, tedy od analýzy stávajícího stavu osvětlovací soustavy až po závěrečné měření osvětlenosti a vyhodnocení. To znamená, že dotaci celou zpracujeme, v zastoupení za Vás zašleme na ministerstvo a po přiznání dotace Vám pomůžeme s výběrovým řízením, s realizací, s měřením i se závěrečnou zprávou. Financovány budou pouze projekty, které budou dosahovat buď snížení primární spotřeby energie minimálně o 30 % anebo snížení produkce emisí CO2 o 30 %, tak aby bylo zajištěno naplnění kritérií podle tohoto kódu intervence.

Mezi způsobilé výdaje patří:

- výdaje na soubor technických dokumentů (energetický posudek/audit*, projektová dokumentace, pasport, generel, zatřídění komunikací, protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací po realizaci díla)

- nákup svítidel;

- doplnění svítidel do stávajícího vedení VO z důvodu osvětlenosti komunikace;

- výdaje na optimalizaci řídicího systému VO, pokud jsou současně měněna i svítidla;

- rekonstrukce RVO vč. elektro výzbroje bez stavebních úprav;

- výdaje na práci;

- výměna kabeláže ve sloupech od svorkovnice k svítidlu;

- výdaj na pronájem pojízdné plošiny;

- výdaj na seřízení řídících prvků;

- DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu;

- technický dozor stavebníka apod.

- závěrečná revize;

* Výdaj na vypracování energetického auditu/posudku a projektové dokumentace se považuje za způsobilý, pokud tento náklad vznikl po datu 1. 1. 2018.

Dodávka svítidel dle požadavku

Sázka na jistotu – GHM ECLATEC (na trhu od roku 1837), Společnost ECLATEC drží významný tržní podíl ve Francii a operuje ve více než 40 zemích po celém světě. Mezi významná města patří Moska, Řím, Brusel, Londýn, Stockholm, Budapešť, Rabat, Kuala Lumpur, Amsterdam, Canberra mnoho dalších.

Pasportizace osvětlení

S jakým veřejným osvětlením nyní vlastně obec disponuje?

Pasport VO je dokument, který pojednává o vlastnostech, stavu, umístění a jiných parametrech současné soustavy veřejného osvětlení. Patří sem vedení, rozvaděče, čidla a řídící systémy. Tento dokument hlavně informuje o sloupech, výložnících a svítidlech. Je nezbytným technickým podkladem nejen pro údržbu tohoto zařízení. Jeho zpracování a vedení má oporu v předpisech, jednak z norem, ale i ze zákona.

Generel osvětlení

Jaké světelné zatřídění náleží jednotlivým úsekům? Co by bylo dobré změnit? Jak?

Projekce osvětlení

Projekce osvětlení po stránce elektrické a technicky-montážní, stejně jako světelně technické výpočty, jsou dalšími službami, které jsou potřebné v případě, kdy se nemění pouze svítidlo, ale mění se větší část soustavy včetně elektrického vedení, nosné soustavy, řízení a nebo třeba i rozvaděčů.

Poradenství v oblasti osvětlení

Lm/W, lumen, candela, W/m2, CRI, IP, IK, UGR, LDT, IES, M6 a mnoho dalších pro běžného uživatele nesrozumitelných pojmů a zkratek, kdo se v tom má vyznat? Od toho jsme tu pro Vás.

Energetický audit nebo posudek

Dotace, vlastní potřeba nebo i jiné důvody pro zřízení energetického auditu nebo zjednodušené verze s názvem energetický posudek.

Instalace, údržba a servis osvětlení

Instalaci a servis osvětlení je nejdůležitější svěřit odborné firmě se zaměřením nebo alespoň někoho takového nechat jako dozor při realizaci.

Poradenství a zpracování žádostí

Žádosti o dotace z EU a dotačních programů z ministerstev a krajů.

 

Komplexní péče o klienta

Zajištění plného servisu služeb souvisejících s osvětlením.

Záruční a pozáruční servis

Stavíme se k tomu čelem!!!

Financování veřejného osvětlení

Úvěr? Operativní leasing? Přenesená správa? EPC?

Posuzování nabídek a projektů

Nezávisle! 
Dostali jste na Vaše osvětlení více nabídek, nebo chcete prověřit nabídku jednu? Ačkoliv jsme firma obchodní, porovnáme nabídky různých dodavatelů světelných technologií a odhalíme, v čem jsou marketingové materiály a nabídky nadsazené, co je nereálné a co je na daném řešení dobré nebo naopak nedomyšlené či zanedbané.

„Tendrování“ konkrétních produktů

Dle požadavku zákazníka.
Líbí se mi svítidlo ... ale nevím, kde jej koupit. Nabízejí mi řešení osvětlení ... ale zdá se mi to drahé. To jsou poměrně časté situace, které nám naši zákazníci popisují. Víme jak na to a rádi Vám s tím pomůžeme.

Návrh a realizace řízení osvětlení

 Nebo specifické požadavky svícení.

Svítidla, za která Vám nepřijde faktura za elektrickou energii

Potřebujete osvětlit prostor, kam je nákladné „dotáhnout" elektriku? 

Měření osvětlenosti

Změříme původní nebo již nově realizované instalace v souladu s normami jak pro veřejné osvětlení, venkovní osvětlení areálů, tak i vnitřních prostorů.