Home >Služby >Služby >Zpracování dotace EFEKT III

Zpracování dotace EFEKT III

Zpracování dotace EFEKT III

Připravíme pro Vás kompletní žádost o dotaci takovým způsobem, aby byla v souladu s pravidly daného dotačního programu. Zpracujeme pro Vás dotaci od A až po Z, tedy od analýzy stávajícího stavu osvětlovací soustavy až po závěrečné měření osvětlenosti a vyhodnocení. To znamená, že dotaci celou zpracujeme, v zastoupení za Vás zašleme na ministerstvo a po přiznání dotace Vám pomůžeme s výběrovým řízením, s realizací, s měřením i se závěrečnou zprávou. Financovány budou pouze projekty, které budou dosahovat buď snížení primární spotřeby energie minimálně o 30 % anebo snížení produkce emisí CO2 o 30 %, tak aby bylo zajištěno naplnění kritérií podle tohoto kódu intervence.

Mezi způsobilé výdaje patří:

- výdaje na soubor technických dokumentů (energetický posudek/audit*, projektová dokumentace, pasport, generel, zatřídění komunikací, protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací po realizaci díla)

- nákup svítidel;

- doplnění svítidel do stávajícího vedení VO z důvodu osvětlenosti komunikace;

- výdaje na optimalizaci řídicího systému VO, pokud jsou současně měněna i svítidla;

- rekonstrukce RVO vč. elektro výzbroje bez stavebních úprav;

- výdaje na práci;

- výměna kabeláže ve sloupech od svorkovnice k svítidlu;

- výdaj na pronájem pojízdné plošiny;

- výdaj na seřízení řídících prvků;

- DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu;

- technický dozor stavebníka apod.

- závěrečná revize;

* Výdaj na vypracování energetického auditu/posudku a projektové dokumentace se považuje za způsobilý, pokud tento náklad vznikl po datu 1. 1. 2018.

Co vše obnáší, pokud se obec rozhodne jít do dotace:

1. Pasportizace

   1.1 Orientační posouzení osvětlenosti současného VO a posouzení spotřeb (vypínání)

   1.2 Svítídel + RVO + vedení

   1.3 Osvětlovaných ploch a "blízkých ložnic"

2. Analýza dosavadních nákladů na servis, údržbu a el. energie

3. Zatřídění do světelných tříd

   3.1 Zatřídění jednotlivých komunikací

4. Výběr svítidla, STV, projekt / rozpočet

   4.1 Volba nejvhodnějšího svítidla

   4.2 Světelně technické výpočty

   4.3 Určení kritických světelných míst a chybějících sloupů

   4.4 Zpracováníprojektů / rozpočtů

5. Obhájení na radě města

6. Analýza a propočet návratnosti, TCO 20, úspor a rozhodnutí, zda jít do dotace a jaké

7. Energetický audit / posudek

8. Žádost o dotaci

 

DOTACE SCHVÁLENA:

1. Zadávací (výběrové) řízení

2. Podpis smlouvy

3. Výroba svítidel, výložníků atd.

4. Realizace

5. Měření osvětlenosti

   5.1 Závěrečná zpráva (do 31.1. nasledujícího roku po realizaci)

6. Závěrečné vyhodnocení

   6.1 Energetické vyhodnocení

 

V roce 2020 jsme zpracovali dotaci EFEKT pro Brtnici, Březnici, Dolní Heřmanice, Hluboké Mašůvky, Letovice, Mutěnice, Naloučany, Pohled, Pravice, Tvarožná, Zaječí, Žďár nad Sázavou aj.

V roce 2019 jsme realizovali osvětlení ve Velkém Beranově, Grešlově Mýtě, Pavlicích, Hostimi, Suchohrdlech u Miroslavi, Strážnici aj.

Zároveň jsme v roce 2019 zpracovali dotaci EFEKT např.: Březí u Mikulova, Dobšice u Znojma, Horní Břečkov, Olešnice, Benátky, Tasov, Strážnice, Bystré, Petrov, Vnorovy, Puklice aj.

Více informací nalezenete zde: https://www.planobnovycr.cz/ nebo v přiloze 2.2 Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru (MPO)