Home >Služby >Služby >Zpracování dotace EFEKT

Zpracování dotace EFEKT

Zpracování dotace EFEKT

Připravíme pro Vás kompletní žádost o dotaci takovým způsobem, aby byla v souladu s pravidly daného dotačního programu. Zpracujeme pro Vás dotaci od A až po Z, tedy od analýzy stávajícího stavu osvětlovací soustavy až po závěrečné měření osvětlenosti a vyhodnocení. To znamená, že dotaci celou zpracujeme, v zastoupení za Vás zašleme na ministerstvo a po přiznání dotace Vám pomůžeme s výběrovým řízením, s realizací, s měřením i se závěrečnou zprávou. Dotace je do výše max. 2 milionů.

V loňském roce jsme realizovali osvětlení ve Velkém Beranově, Grešlově Mýtě, Pavlicích, Hostimi, Suchohrdlech u Miroslavi, Sttrážnici aj.

Zároveň jsme v minulém roce zpracovali dotaci Efekt např.: Březí u Mikulova, Dobšice u Znojma, Horní Břečkov, Olešnice, Benátky, Tasov, Strážnice, Bystré, Petrov, Vnorovy, Puklice aj.