Home >Řešení >Obce a města

Obce a města

Jsme profesionální dodavatel systémů veřejného osvětlení na klíč. Zakládáme si na osobním přístupu k zákazníkovi, kvalitě svítidel a jejich pečlivému výběru. Je pro nás důležitá efektivita daného řešení, bezchybná montáž i záruční servis.

Při zpracování světelně-technických výpočtů nabízíme několik variant v závislosti na míře úspory, požadavcích na kvalitu světla, normách a dalších kritériích.

 

Zatím jsme se nesetkali se světelnou disciplínou, ve které bychom neuměli městům a obcím pomoci.

Biodynamické veřejné osvětlení

Biodynamické veřejné osvětlení

Osvětlení s maximálním zajištěním bezpečnosti při minimálním dopadu na přírodu

Biodynamické řešení veřejného osvětlení

V našich projektech spoléháme na moderní LED technologie, které umožňují dosud nevídané věci, jako například biodynamické osvětlení. Biodynamické osvětlení je osvětlení, které maximalizuje efektivitu svícení a dynamicky mění nejen intenzitu osvětlení, ale i zabarvení světla v závislosti na provozu a typu komunikace. Toto se děje v závislosti na fázi noci.
Zejména ale je to způsob osvětlení, který živým organismům vrací možnost přirozeně vnímat plynutí času, žít nám více udržitelně, ohleduplně k ostatním živým tvorům, v souladu s přírodou. Prostě blíže tomu, jak to tady miliony a miliardy let venku na planetě bylo a při tom stále bezpečně a v rytmu zrychlujícího se času lidí. 
V biodynamických svítidlech používáme speciální řízené LED zdroje PC AMBER  (CCT ~1800 K), což zajistí nejen to aby se v noci svítilo jen tolik, kolik je třeba, ale hlavně v době nočního klidu svícení s minimem azurové a modré složky, která desynchronizuje vše živé. 
Večer a ráno pak svítí teplou bílou dle typu provozu mezi 2 700 K a 4 000 K. Toto především v době soumraku a svítání, kdy není “ani světlo ani tma” a jedná se tak o nebezpečnou dobu dne s nejnižší viditelností. V noci, zhruba po dobu nočního klidu a 1,5 hodiny před ní pak především zajistit, aby se v noci svítilo jen tolik, kolik je potřeba a s omezením modré složky.
Veřejné osvětlení

Nejnovější LED svítidla přináší exkluzivní řešení každé světelné situace za rozumnou cenu. Zvládnou původně nesplnitelná zatřídění při různých roztečích i výškách. Zároveň dosahují vysoké kvality osvětlení a mají dlouhou životnost.

Přechody pro chodce

Přechody pro chodce jsou asi největším bezpečnostním rizikem. Často 1,5 a více tunová vozidla, která se "valí" obcí musí dobře a včas vidět chodce, kteří v daný okamžik přecházejí přes místo kudy projíždějí. Zde je dobrá viditelnost v noci zásadní. Je třeba to ale celé řešit v souladu s TKP 15 a dalšími důležitými dokumenty. Jen tak je možné zajistit bezpečnost. Kvůli oslnění není dobře moc světla ani málo světla.

Osvětlení obecních budov

Osvětlení městských, obecních nebo jiných úřadů, památek, sportovních hal a dalších obecních budov si žádá své. Ke každému prostoru je třeba přistupovat zvlášť. Osvětlení se řídí především normami ČSN EN 12464 - 1 a ČSN EN 12464-2 a je třeba řešit jej rovněž s přihlédnutím k investičním možnostem obce, požadavkům obce, přírodnímu prostředí a dalším. Vždy u nás ve společnosti rovněž v maximální míře zjišťujeme dříve, než se zpracuje projekt nebo dokonce osvětlení zrealizuje, jaké jsou technické možnosti a případné komplikace a pak teprve přicházíme s prvním návrhem. Toto osvětlení jsme schopni vyřešit na klíč, být světelným partnerem místní oblíbené firmě nebo elektrikáři nebo třeba jen dodat ta nejvhodnější svítidla.

Památky a efektové osvětlení

Osvětlení památek a svícení tzv. "na efekt" je velice kontroverzní obor. Na jedné straně bychom byli rádi, kdyby byla osvětlována památka nebo nějaká zajímavost intenzivně a třeba i různobarevně, na druhou stranu je tu mnoho vědních oborů a také ochránců přírody a přirozené noční tmy, kteří by raději viděli vše v noci po tmě, jak tomu bylo před příchodem technické civilizace. My se snažíme vždy vše osvětlit efektně a zajímavě, ale při tom v maximální možné míře zamezit nadbytečnému svícení lidem do oken, do přírody a do horního poloprostoru.

Hřiště, kurty a jiná venkovní sportoviště

Osvětlení sportovišť je jednou z nejnáročnějších světelných disciplín. Ať už se svítí na fotbal, baseball, hokej, golf nebo badminton, vždy je třeba prvně vše dobře spočítat, simulovat ve výpočetním programu a až poté prostory osvětlovat. Dáváme si velký pozor na všechny záležitosti spojené s bezproblémovým a kvalitním osvětlením. Rovnoměrnost osvětlení? Nastavitelná intenzita osvětlení pro jednotlivé prostory nebo dokonce přídavné světelné efekty? Je rovněž třeba dbát na to, aby případné okolní dopravní prostředky na komunikacích nebyly oslněny a aby se zbytečně nesvítilo do horního poloprostoru. Poraďte se s námi a nebudete další z těch, kteří naletěli neprofesionálním testům některých neodborných společností nebo dokonce jednotlivců.