Home >Řešení >Obce a města

Obce a města

Jsme profesionální dodavatel systémů veřejného osvětlení na klíč. Zakládáme si na osobním přístupu k zákazníkovi, kvalitě svítidel a jejich pečlivému výběru. Je pro nás důležitá efektivita daného řešení, bezchybná montáž i záruční servis.

Při zpracování světelně-technických výpočtů nabízíme několik variant v závislosti na míře úspory, požadavcích na kvalitu světla, normách a dalších kritériích.

 

Zatím jsme se nesetkali se světelnou disciplínou, ve které bychom neuměli městům a obcím pomoci.

Biodynamické veřejné osvětlení

Biodynamické veřejné osvětlení

Osvětlení s maximálním zajištěním bezpečnosti při minimálním dopadu na přírodu

Biodynamické svítidlo pro veřejné osvětlení


Existuje mnoho vědních oborů, kterých se dotýká veřejné osvětlení.

- Světelná technika:

Ten nejdůležitější a primární je samotná světelná technika, která se velmi dlouhou dobu zabývá parametry vidění a zajištění základních potřeb. Vidět a být viděn. Bezpečnost na prvním místě. Díky zkoumání fotopického, mezopického a skotopického vidění se do dnešní doby dochází k různým názorům. Po oslnění od moderních automobilů se ale vždy znovu bavíme o fotopickém vidění. Takže je modrá složka mnohem méně důležitá, než se uvažovalo v posledních 20 letech.

- Botanika:

Ideální by bylo, kdyby se zcela ctilo svícení dle přírodních standardů. Přes den slunce a v noci tma. Pokud už svítit v noci, tak hlavně ne modrou částí světelného spektra, ideálně pak ani červenou. Zelená by nevadila vůbec.

- Neurologie, zoologie:

Mnoho tisíc let jsme byli my lidé i ostatní živočichové na planetě zvyklí na rytmus dní a nocí, který se nemění. Právě podle modré části spektra se všichni živočichové orientují v čase. Nikdy dříve po soumraku neexistoval zdroj modrého spektra a biologické hodiny živočichů tikali s velmi vysokou přesností a pravidelností. Aniž by se o tom nedávno ještě vědělo, právě velice intenzivní část právě modrého spektra u LED diod narušuje člověku i veškerým živočichům tento režim, zhoršuje spánek a značně tak atakuje na zdraví každého z nás i všech dalších tvorů od komára až po velryby. Přes den jsme v historii byly vystaveni osvětlenosti 10.000 lx a více a v noci měli 0,01 lx a méně. Dnes máme v kancelářích 500 lx a přes noc běžně 1 až 5 lx. Ze 6 řádů rozdílu jsme se dostali na 3 řády.

- Astronomie:

Astronomové i jiní pozorovatelé noční oblohy mají čím dál větší problém cokoliv spatřit. Existují už dokonce i rezervace, které chrání temnou noční oblohu. Alespoň jednu složku světla je třeba filtrovat. Nejvyšší frekvence a sice modrá část spektra je pro toto nejvhodnější. Pokud se nad těmito pohledy zamyslíme, vyjde nám, že je třeba ideálně omezit modré spektrum z LED technologií ve večerní době (televize, počítače, dekorativní prvky, mobilní telefony, tablety, osvětlení interiérů, a také veřejné osvětlení). Především pak zajistit, aby se v noci svítilo jen tolik, kolik je potřeba a bez modré složky. A to alespoň po dobu 8 hodiny spánku a k tomu 1,5 hodiny před ním. Večer a ráno pak svítit teplou bílou dle typu provozu mezi 2700 a 4000K. A to především v době soumraku a svítání, kdy není ani světlo ani tma a jedná se tak o nejnebezpečnější dobu dne s nejnižší viditelností.


Ve veřejném osvětlení proto zavádíme tzv. “Biodynamické řešení veřejného osvětlení“

Veřejné osvětlení

Nejnovější LED svítidla přináší exkluzivní řešení každé světelné situace za rozumnou cenu. Zvládnou původně nesplnitelná zatřídění při různých roztečích i výškách. Zároveň dosahují vysoké kvality osvětlení a mají dlouhou životnost.

Přechody pro chodce

Přechody pro chodce jsou asi největším bezpečnostním rizikem. Často 1,5 a více tunová vozidla, která se "valí" obcí musí dobře a včas vidět chodce, kteří v daný okamžik přecházejí přes místo kudy projíždějí. Zde je dobrá viditelnost v noci zásadní. Je třeba to ale celé řešit v souladu s TKP 15 a dalšími důležitými dokumenty. Jen tak je možné zajistit bezpečnost. Kvůli oslnění není dobře moc světla ani málo světla.

Osvětlení obecních budov

Osvětlení městských, obecních nebo jiných úřadů, památek, sportovních hal a dalších obecních budov si žádá své. Ke každému prostoru je třeba přistupovat zvlášť. Osvětlení se řídí především normami ČSN EN 12464 - 1 a ČSN EN 12464-2 a je třeba řešit jej rovněž s přihlédnutím k investičním možnostem obce, požadavkům obce, přírodnímu prostředí a dalším. Vždy u nás ve společnosti rovněž v maximální míře zjišťujeme dříve, než se zpracuje projekt nebo dokonce osvětlení zrealizuje, jaké jsou technické možnosti a případné komplikace a pak teprve přicházíme s prvním návrhem. Toto osvětlení jsme schopni vyřešit na klíč, být světelným partnerem místní oblíbené firmě nebo elektrikáři nebo třeba jen dodat ta nejvhodnější svítidla.

Památky a efektové osvětlení

Osvětlení památek a svícení tzv. "na efekt" je velice kontroverzní obor. Na jedné straně bychom byli rádi, kdyby byla osvětlována památka nebo nějaká zajímavost intenzivně a třeba i různobarevně, na druhou stranu je tu mnoho vědních oborů a také ochránců přírody a přirozené noční tmy, kteří by raději viděli vše v noci po tmě, jak tomu bylo před příchodem technické civilizace. My se snažíme vždy vše osvětlit efektně a zajímavě, ale při tom v maximální možné míře zamezit nadbytečnému svícení lidem do oken, do přírody a do horního poloprostoru.

Hřiště, kurty a jiná venkovní sportoviště

Osvětlení sportovišť je jednou z nejnáročnějších světelných disciplín. Ať už se svítí na fotbal, baseball, hokej, golf nebo badminton, vždy je třeba prvně vše dobře spočítat, simulovat ve výpočetním programu a až poté prostory osvětlovat. Dáváme si velký pozor na všechny záležitosti spojené s bezproblémovým a kvalitním osvětlením. Rovnoměrnost osvětlení? Nastavitelná intenzita osvětlení pro jednotlivé prostory nebo dokonce přídavné světelné efekty? Je rovněž třeba dbát na to, aby případné okolní dopravní prostředky na komunikacích nebyly oslněny a aby se zbytečně nesvítilo do horního poloprostoru. Poraďte se s námi a nebudete další z těch, kteří naletěli neprofesionálním testům některých neodborných společností nebo dokonce jednotlivců.