Home >Řešení >Obce a města >Osvětlení obecních budov

Osvětlení obecních budov

Osvětlení obecních budov

Osvětlení městských, obecních nebo jiných úřadů, památek, sportovních hal a dalších obecních budov si žádá své. Ke každému prostoru je třeba přistupovat zvlášť. Osvětlení se řídí především normami ČSN EN 12464 - 1 a ČSN EN 12464-2 a je třeba řešit jej rovněž s přihlédnutím k investičním možnostem obce, požadavkům obce, přírodnímu prostředí a dalším. Vždy u nás ve společnosti rovněž v maximální míře zjišťujeme dříve, než se zpracuje projekt nebo dokonce osvětlení zrealizuje, jaké jsou technické možnosti a případné komplikace a pak teprve přicházíme s prvním návrhem. Toto osvětlení jsme schopni vyřešit na klíč, být světelným partnerem místní oblíbené firmě nebo elektrikáři nebo třeba jen dodat ta nejvhodnější svítidla.