Home >Služby >Služby >Projekce osvětlení

Projekce osvětlení

Projekce osvětlení

Projekce osvětlení po stránce elektrické a technicky-montážní, stejně jako světelně technické výpočty, jsou dalšími službami, které jsou potřebné v případě, kdy se nemění pouze svítidlo, ale mění se větší část soustavy včetně elektrického vedení, nosné soustavy, řízení a nebo třeba i rozvaděčů.

Aby mohlo být dosaženo osvětlenosti dle norem nebo požadavků zákazníka, je nutné celý prostor na základě podkladů zhodnotit a určit, jaké osvětlení je zde možné použít z hlediska montážní (nosnost závěsů nebo nosníků), elektrické (jaké jsou zde rozvody), bezpečnostní, světelně technické a tak dále. Společnost Ekosvětlo s.r.o. je pro Vás schopna tyto služby zajistit.