Home >Služby >Služby >Generel osvětlení

Generel osvětlení

Generel osvětlení

Jaké světelné zatřídění náleží jednotlivým úsekům? Co by bylo dobré změnit? Jak?

Generel VO je dokument, který vychází z pasportu VO. Pojednává o stavu veřejného osvětlení a hlavně možnosti změn k lepšímu jak co se potenciálu úspor týče, tak (především) o tom, co je třeba změnit pro to, aby byly dodrženy normy a osvětlení v obci bylo opravdu bezpečné a plnilo svůj hlavní účel.