WorkSys

Chytré firmy, výroba, logistika a sklady

WorkSys

WorkSys je nejkomplexnější řešení a vede vás k dokonalosti řešení jako jednoho z mála systémů, které globálně řeší udržitelnost celého procesu digitalizace průmyslu.

WorkSys je otevřená IoT platforma, která vytváří fungující ekosystém nových aplikací s již existujícími. Velmi efektivně integruje více aplikací nebo jejich výstupní údaje a buduje společný datový základ pro Smart Industry (neboli Chytrý průmysl).

WorkSys je otevřený, spolupracující a udržitelný systém postavený na připravenosti řešení založeného na inteligentní samosprávě akceptující referenční IoT architekturu, normy interoperability a společné komponenty.

 

WorkSys - zvyšuje současný stav na novou úroveň

- směřování k Průmyslu 4.0, aniž by to mělo dopad na stávající systémy a nastavení.

- umožňuje integrovat stávající zdroje senzorů.

- funguje bez nutnosti budování nových datových sítí.

- využívá současné možnosti datové infrastruktury.

- umožňuje integrovat stávající ERP, MRP, MES nebo jiné lokální systémy.

 

Základem IoT ekosystému WorkSys je koncept jednoduchého budování infrastruktury na základě existující soustavy osvětlení každého průmyslového objektu. Hlavním důvodem je skutečnost, že svítidla se nacházejí na všech důležitých částech továrny a jsou rovnoměrně rozložená.

Důvody využití "obyčejného" osvěltení:

- uniformita sítě a komplexní pokrytí celé továrny;

- návratnost vstupní investice v rámci úspor energie;

- síť lze vybudovat jednoduše pouze výměnou osvětlení se speciální výbavou;

- k dispozici je trvalé napětí při 230V;

- ideální pozice - výška a homogenita celého prostoru;

- jednotná správa a údržba osvětlení a také celého systému.

 

WorkSys - využívá osvětlení jako datovou infrastrukturu s výhodou:

- používá PLC komunikační technologii

- používá RF komunikační technologii

- používá GSM a LTE komunikační technologie 

 

Více informací se dozvíte níže v přiloženém katalogu a dokumentech a dále také na: https://www.oms-is.eu/worksys/