Home >Řešení >Smart a IoT řešení
CitySys

CitySys

Chytrá města a obce

Systém CitySys kombinuje řešení inteligentního osvětlení s efektivní a okamžitě použitelnou infrastrukturou inteligentního města IoT. CitySys je otevřený, spolupracující a udržitelný systém postavený na připravenosti řešení založeného na inteligentní samosprávě akceptující referenční IoT architekturu, normy interoperability a společné komponenty. Veřejné osvětlení je jedinečná, vyníkající a nejúčinnější síť na budování infrastruktury každého inteligentního města (=Smart City). V městách není potřeba vytvářet další infrastrukturu.

Interoperabilita - základní předpoklad pro vytvoření efektivních scénářů úspor a zejména funkčnost služeb ve veřejném zájmu. Schopnost propojit zařízení třetích stran s jednoduchými zásuvnými moduly postavenými na standardu - opensource.

Hlavní body systému:

1. Inteligentní systém řízení osvětlení je jedním z nejkomplexnějších dostupných systémů na světě.

2. CitySys umožňuje interdisciplinární propojení světelných funkcí s ostaními službami Smart City - nakládání s odpady, parkování, přeprava, doprava, nabíjení EV.

3. Svítidlo vybavené komponenty IoT vytváří inteligentní systém. Osvětlení LED svítidly umožňuje jednoduché a komplexní ovládání systému veřejného osvěltení.

4. Zvýšením účinnosti světelných zdrojů veřejného osvětlení a dynamickým řízením je možno dosáhnout úspory enrgie až 80%.

5. Systém podporující řízení interoperability s umělou inteligencí jako hlavní otázkou inteligentních měst.

6. Tato síť je napájena 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a všechny ostatní zařízení, které potřebujete, můžete připojit k světelnému bodu a jste pod napětím 24/7 - senzory, kamery, ...

7. Vytvořili jsme automatickou městskou infrastrukturu prostřednictvím komunikace svítidel a pomocí tohoto vytvořeného komunikačního systému můžeme začít odesílat údaje.

8. Už bylo vyměněno mnoho LED svítidel a my můžeme umístit zařízení IoT před svítidlo a tím vytvořit inteligentní městskou infrastrukturu.

9. Systém nabízí mnoho jedinečných scénářů na jeden bod, na skupinu osvětlovacích bodů, na jeden elektrický rozvaděč, atd. - podpora úspory energie, biodynamická podpora,...

10. Aplikace AR pro organizaci služeb

 

 

Do systému CitySys můžeme zařadit velké množství inteligentních prvků, jako například SmartPubliPole, SmartCityPole, SmartBusShelter, SmartEBikePole, SmartModularPole, SmartRailwayPole, Kiosk a další

SmartPublicPole (SPP) je moderní digitální řešení, která vám pomůže:

- připojit nabíjecí jednotku EV k systému

- začlenění bezpečnostních prvků (tlačítko SOS, kamery)

- senzorové jednotky na monitorování prostředí

- elektronické informační panely, reklamní panely

- 5G routry

- a další

 

Hlavní výhody SPP:

- v městách není potřeba vytvářet další infastrukturu

- nabíjecí modul a další senzory, zařízení se instalují velmi snadno

- schopnost připojit zařízení třetích stran

WorkSys

WorkSys

Chytré firmy, výroba, logistika a sklady

WorkSys je nejkomplexnější řešení a vede vás k dokonalosti řešení jako jednoho z mála systémů, které globálně řeší udržitelnost celého procesu digitalizace průmyslu.

WorkSys je otevřená IoT platforma, která vytváří fungující ekosystém nových aplikací s již existujícími. Velmi efektivně integruje více aplikací nebo jejich výstupní údaje a buduje společný datový základ pro Smart Industry (neboli Chytrý průmysl).

WorkSys je otevřený, spolupracující a udržitelný systém postavený na připravenosti řešení založeného na inteligentní samosprávě akceptující referenční IoT architekturu, normy interoperability a společné komponenty.

 

WorkSys - zvyšuje současný stav na novou úroveň

- směřování k Průmyslu 4.0, aniž by to mělo dopad na stávající systémy a nastavení.

- umožňuje integrovat stávající zdroje senzorů.

- funguje bez nutnosti budování nových datových sítí.

- využívá současné možnosti datové infrastruktury.

- umožňuje integrovat stávající ERP, MRP, MES nebo jiné lokální systémy.

 

ShopSys

ShopSys

Smart obchody

Většina vlastníků obchodních řetězců čelí problémům s prodejem a nabídkou služeb v důsledku rostoucí konkurence a požadavků zákazníků. Otázky týkající se toho, kde a jak zboží vhodně umístit, aby bylo pro zákazníka přitažlivější a snaha zlepšit své služby (např. jaké zboží přidat do nabídky), případně jak odstranit krádeže zboží patří k problémům, se kterými se každodenně zabývají majitelé obchodních řetězců. Mezi klíčové ukazatele úspor nákladů patří informace o celkové ziskovosti, nákladová efektivnost, jednoduchá inventarizace, inteligentní cílený marketing, lepší zákaznický servis, eliminace krádeží a skutečná bezpečnost pro zákazníky i zaměstnance.
ShopSys je inovativní a efektivní řešení pro inteligentní obchody, kde se zavedením vhodných senzorů zajistíme našim zákazníkům, aby všechny potřebné požadavky byly monitorovány rychlým a nákladově efektivním způsobem.