Home >Řešení >Smart a IoT řešení
CitySys

CitySys

Chytrá města a obce

Platforma CitySys IoT přináší mnoho zajímavých výhod, které mohou pomoci zákazníkovi při rozhodování se o integraci inteligentních technologií. Naše platforma je horizontálně škálovatelná a je vybudována s použitím "open-source" technologií. Platforma dokáže plně tolerovat chyby, protože všechny uzly v clusteru jsou identické. Její opravdu silnou výhodou je robustnost a vysoká míra efektivity. To znamená, že každý jeden uzel dokáže řídit desetitisíce až statisíce zařízení. Platforma má přizpůsobitelné webové nástroje (widgets), zpracování pravidel a systém pro zásuvné moduly (plugin), díky čemuž má skutečně velké možnosti rozšíření. Žijeme ve světě, ve kterém má každý systém a každé město v rámci svého pole působnosti začleněnou bezpečnost. Platforma podporuje datové šifrování a ověření totožnosti zařízení se správou pověření. Shromažďování dat (Big data) se v inteligentním městě Smart City zabezpečuje prostřednictvím množství snímačů, které monitorují různé parametry. Patří sem mnohé zajímavé snímače, například snímače pohybu, snímače provozu, snímače obsazenosti parkovacích míst, meteorologické stanice, snímače pro odpadové hospodářství, snímače hluku, snímače střelby, kamerový systém a tísňová tlačítka. Všechny uvedené zařízení se dají implementovat přímo do svítidla nebo mohou tvořit součást inteligentního sloupu pouličního osvětlení Smart Pole.

WorkSys

WorkSys

Chytré firmy, výroba, logistika a sklady

WorkSys není určen jen pro optimalizaci aktuálního stavu, ale i na vytváření nových trendů. Software je nastaven tak, aby uživateli navrhoval ty nejefektivnější řešení. Je možné vytvořit rozdílné vizualizační uživatelské přístupy pro zaměstnance na různých funkcích a tím poskytovat jen skutečně potřebné informace (např. oddělení technologie výroby, facility management, top management, logistika, HR, analytické oddělení, bezpečnostní a záchranné složky apod.). Vše co chcete monitorovat, popřípadě centrálně řídit, je možné implementovat do jediného systému. Komunikace mezi zařízeními probíhá na lokální bázi, takže ani při výpadku internetového připojení není omezen výrobní proces. Řízení je možné provádět online z jakéhokoliv místa na světě, případně je možné mít online přístup k historii dat. Systém poskytuje pohodlné ovládání pomocí intuitivních ovládacích prvků. WorkSys může snadno integrovat zařízení, která jsou připojena k starším systémům a systémům třetích stran a mohou být připojeny k OPC-UA serveru nebo brokeru MQTT.

ShopSys

ShopSys

Smart obchody

Většina vlastníků obchodních řetězců čelí problémům s prodejem a nabídkou služeb v důsledku rostoucí konkurence a požadavků zákazníků. Otázky týkající se toho, kde a jak zboží vhodně umístit, aby bylo pro zákazníka přitažlivější a snaha zlepšit své služby (např. jaké zboží přidat do nabídky), případně jak odstranit krádeže zboží patří k problémům, se kterými se každodenně zabývají majitelé obchodních řetězců. Mezi klíčové ukazatele úspor nákladů patří informace o celkové ziskovosti, nákladová efektivnost, jednoduchá inventarizace, inteligentní cílený marketing, lepší zákaznický servis, eliminace krádeží a skutečná bezpečnost pro zákazníky i zaměstnance.
ShopSys je inovativní a efektivní řešení pro inteligentní obchody, kde se zavedením vhodných senzorů zajistíme našim zákazníkům, aby všechny potřebné požadavky byly monitorovány rychlým a nákladově efektivním způsobem.