Home >Produkty >Smart a IoT produkty
Smart Info Kiosk

Smart Info Kiosk

Chytrá "info-tabule"

Smart Kiosk nabízí množství informací, které jsou občanovi k dispozici. Interaktivní Kiosk je počítačový terminál, který poskytuje přístup k informacím a aplikacím pro komunikaci, obchod, zábavu nebo vzdělávání. Může být osazen ve Smart zastávce, případně i samostatně na ulicích. Kiosk umožňuje propojení lidí s městskou infrastrukturou a zároveň výrazně podporuje jejich angažovanost. Informace o městě spolu s mapou a historií města a ulic přináší nový pohled na cestovní ruch a zvýšení povědomí o historii. Jízdní řády pro všechny spoje veřejné dopravy jsou samozřejmostí. Plánování cestování se tímto stává jednoduchou součástí efektivního cestování a pro podporu využívání veřejné dopravy a snížení počtu vozidel v ulicích.
Možnost zveřejňování informací o úřadech, školách a nemocnicích patří k dalším skvělým funkcím tohoto produktu. Jelikož jde o informační kanál, který je zpřístupněn všem obyvatelům a tedy i dětem - funkce nastavení povolených a blokovaných stránek patří k nezbytným požadavkům dnešní doby. Každý KIOSK může mít podle požadavků nastavené a integrované jiné funkce. Konfigurace funkcí je jednoduchá a snadno přizpůsobitelná. Kiosk nabízíme s možností výroby ve vlastním designu, s technickou podporou, komplexní správou IT a vzdálenou správou.

Tento produkt můžeme použít na různých místech jako jsou parkoviště, hotely, restaurace, úřady, nemocnice a může sloužit i jako reklamní poutač. Všechny získané údaje může město nebo obec sesbírat a analyzovat pro své další efektivní fungování.

Smart Bus Shelter

Smart Bus Shelter

Chytrá autobusová zastávka

Základní výhodou Smart Bus Shelter je možnost jednoduché výměny stávající zastaralé zastávky za naši inteligentní multifunkční zastávku v jednom okamžiku. Osazení smart zastávky zajistí multifunkční veřejný prostor pro její uživatele a nabízí zvýšení úrovně a dostupnost nových služeb pro návštěvníky a občany. Zastávka nabízí množství integrovaných funkcí jako jsou možnost prodeje jízdenek na veřejnou dopravu díky integrovaným platebním zařízením, uzamykání kol, nákup jídla a nápojů, monitoring kvality ovzduší a hlučnosti, bezpečnostní kameru, vyhřívaná lavice a sedadla, Wi-Fi připojení, místo pro reklamu a dostupnost mnohých informací díky Smart kiosků. Všechny informace i služby jsou snadno dostupné i pro děti a invalidních občanů. Díky stereo reproduktorům se k potřebným informacím dostanou jednoduchou cestou i občané se zrakovým postižením. Smart Kiosk integrovaný v zastávce nabízí další obrovské množství informací, které jsou občanovi k dispozici. Interaktivní Kiosk je terminál, který poskytuje přístup k informacím a aplikacím pro komunikaci, obchod, zábavu nebo vzdělávání. Může být osazen v Smart zastávce, případně i samostatně na ulicích.

Smart Public Pole

Tento designově zajímavý produkt s názvem Smart Public Pole může být osazen v jakékoli části města nebo obce. Toto "svítidlo" nenabízí pouze možnost efektivního osvětlení prostoru. Poskytuje možnost snímání okolí prostřednictvím IP kamery 360°, která může být užitečná při eliminování případných krádeží či poškozování majetku občanů. V rámci zvýšeného zájmu o životní prostředí i o elektromobily, vzniká poptávka po zařízeních pro nabíjení těchto automobilů. Mnoho měst a obcí se nachází ve velké vzdálenosti od čerpacích a dobíjecích stanic. Osazení zařízení Smart Public Pole zabezpečí e-nabíjení kdekoli, či na parkovištích nebo na jakýchkoliv jiných místech ve velkoměstech, menších městech, ba i v malých obcích. Zabudované senzory nabízejí možnost rychle a efektivně získávat pravidelné informace například o kvalitě ovzduší, tj. zjišťovat množství CO2, teplotu, vlhkost a jiné. USB port může sloužit k nabíjení mobilních telefon, zatímco čekáte na zastávce nebo nabíjíte svůj elektromobil.