Home >Řešení >Smart a IoT řešení
CitySys

CitySys

Chytrá města a obce

Platforma CitySys IoT prináša mnohé zaujímavé výhody, ktoré môžu pomôcť zákazníkovi pri rozhodovaní sa o integrácii inteligentných technológií. Naša platforma je horizontálne škálovateľná a je vybudovaná s použitím z „open-source“ technológií. Platforma dokáže v plnej miere tolerovať chyby, pretože všetky uzly v klastri sú identické. Jej naozaj silnou výhodou je robustnosť a vysoká miera efektivity. To znamená, že každý jeden uzol dokáže riadiť desaťtisíce až státisíce zariadení. Platforma má prispôsobiteľné webové nástroje (widgets), spracovanie pravidiel a systém pre zásuvné moduly (plugin), vďaka čomu má skutočne veľké možnosti rozšírenia. Žijeme vo svete, v ktorom má každý systém a každé mesto v rámci svojho poľa pôsobnosti začlenenú bezpečnosť. Platforma podporuje prepravné šifrovanie a overenie totožnosti zariadenia so správou poverení. Zhromažďovanie údajov (Big data) sa v inteligentnom meste Smart City zabezpečuje  prostredníctvom množstva snímačov, ktoré monitorujú rôzne parametre. Patria sem mnohé zaujímavé snímače, napríklad snímače pohybu, snímače premávky, snímače obsadenosti parkovacích miest, meteorologické stanice, snímače pre odpadové hospodárstvo, snímače hluku, snímače na streľbu, kamerový systém a tiesňové tlačidlá. Všetky uvedené zariadenia sa dajú implementovať priamo do svietidla alebo môžu tvoriť súčasť inteligentného stĺpu pouličného osvetlenia Smart Pole. Platforma je horizontálne škálovateľná a je vybudovaná s použitím technológií z otvoreného zdroja.

WorkSys

WorkSys

Chytré firmy, výroba, logistika a sklady

VÝHODY
Prečo implementovať inteligentné technológie do vašej fabriky?
1. Optimalizácia a zefektívnenie výrobných procesov
2. Minimalizácia negatívnho ľudského faktoru
3. Zvyšovanie bezpečnosti a komfortu zamestnancov na pracovisku.
4. Lepšie využitie výrobných kapacít a ľudských zdrojov
5. Šetrenie nákladov efektívnou úsporou energií (voda, elektrina, plyn, teplo atď.). 
WorkSys nie je určený len na optimalizáciu aktuálneho stavu, ale aj na vytváranie nových trendov. Softvér je nastavený tak, aby užívateľovi navrhoval tie najefektívnejšie riešenia. Je možné vytvoriť rozdielne vizualizačné užívateľské prístupy pre zamestnancov na rôznych funkciách a tým poskytovať len skutočne potrebné informácie (napr. oddelenie technológie výroby, facility management, top management, logistika, HR, analitické oddelenie, bezpečnostné a
záchranné zložky a pod.). Všetko čo chcete monitorovať, prípadne centrálne riadiť, je možné implementovať do jediného systému. Komunikácia medzi zariadeniami prebieha na lokálnej báze, takže ani pri výpadku  internetového pripojenia nie je obmedzený výrobný proces. Riadenie je možné vykonávať online z akéhokoľvek miesta na svete, prípadne je možné mať online prístup k histórii dát. Systém poskytuje pohodlné ovládanie pomocou intuitívnych ovládacích prvkov. WorkSys môže ľahko integrovať zariadenia, ktoré sú pripojené k starším systémom a systémom tretích strán a môžu byť pripojené k OPC-UA serveru alebo brokeru MQTT.

ShopSys

ShopSys

Smart obchody

Väčšina vlastníkov obchodných reťazcov čelí problémom s predajom a ponukou služieb v dôsledku rastúcej konkurencie a požiadaviek zákazníkov. Otázky týkajúce sa toho, kde a ako tovar vhodne umiestniť, aby bol pre zákazníka príťažlivejší a snaha zlepšiť svoje služby (napr. aké tovary pridať do ponuky), prípadne ako odstrániť krádeže tovaru patria k problémom, s ktorými sa každodenne zaoberajú majitelia obchodných reťazcov. Medzi kľúčové ukazovatele úspor nákladov patria informácie o celkovej ziskovosti, nákladová efektívnosť, jednoduchá inventarizácia, inteligentný cielený marketing, lepší zákaznícky servis, eliminácia krádeží
a skutočná bezpečnosť pre zákazníkov aj zamestnancov.
ShopSys je inovatívne a efektívne riešenie pre inteligentné obchody, kde so zavedením vhodných senzorov zabezpečíme našim zákazníkom, aby všetky potrebné požiadavky boli monitorované rýchlym a nákladovo efektívnym spôsobom.